The Swadeshi Jagran Manch (SJM), an affiliate of the nationalist Rashtriya Swayamsevak Sangh, has